Jauzi edukira

Harremana

Aldundiaren Logo
 
 
 

Ikusi azkeneko aldizkaria

Informazioa

 
Hautatu aldizkariaren zati bat

Aldizkariaren aurkibidea Zk.149
2022-ko abuztuak 5, Ostirala

47Aurkitutako agiriak

 
 
Azkeneko aldizkaria
Igorlea / Laburpena Dokumentu osoa

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 90/2022 FORU DEKRETUA uztailaren 26koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Larrialdietarako Foru Plana arautzen duena.
Ikus PDF formatua - Pdf 4530548 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuaren 5653/2022 FORU AGINDUA, uztailaren 27koa. Honen bidez, Etxebarriko Udaleko diruzaintza lanpostua zerbitzu eginkizunetan betetzeko izendatzen da.
Ikus PDF formatua - Pdf 142148 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko foru diputatuaren 4425/2022 FORU AGINDUA, uztailaren 28koa. Honen bidez, apirilaren 26ko 49/2022 Foru Dekretuak arautzen duen deialdia ebazten da. Haren bidez, laneratzea sustatzeko Lan Berri programaren diru-laguntzak emateko oinarriak eta deialdia ezartzen dira (Lan Berri, II. Titulua «pertsona gazteei laneratzen laguntzeko programa»).
Ikus PDF formatua - Pdf 264680 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Euskara, Kultura eta Kirol Saila

Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 1494/2022 FORU AGINDUA, uztailaren 28koa, zeinaren bidez izendatzen dira baitira Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 17ko 75/2022 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatuko dituen epaimahaiko kideak. Foru Dekretu horren bidez, 2022ko ekitaldian Bizkaian arte eszenikoen ikuskizunak (musika, dantza eta antzerkia) antolatzeko Foru Aldundiak emango dituen diru-laguntzen oinarria arautzaileak eta deialdia onesten dira (Garatu programa).
Ikus PDF formatua - Pdf 142194 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ogasun eta Finantza Saila

Identifikazio Fiskaleko Zenbakia baliogabetu dela jakinaraztea.
Ikus PDF formatua - Pdf 91817 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 93/2022 FORU DEKRETUA, uztailaren 26koa. Honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoan orkatzak sortutako kalteen ziozko diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta 2022. urterako deialdia ezartzen dira.
Ikus PDF formatua - Pdf 633337 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuaren 4687/2022 FORU AGINDUA, uztailaren 28koa. Horren bidez, «Ibaizabaleko bizikleta-bidearen trazadura-proiektua. Tartea: Boroa-Erletxe-Larrabetzu» proiektuari buruzko ingurumen-inpaktuaren txostena egitea ebazten da.
Ikus PDF formatua - Pdf 1993391 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Arrigorriagako Udala

Arrigorriagako Emakumeen Etxearen antolakuntza eta funtzionamendu araudia.
Ikus PDF formatua - Pdf 92447 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Arrigorriagako Udala

Arrigorriagako Udalaren eta Udal Euskaltegia erakunde autonomoaren Plantilla Organikoa aldatzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 190551 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Barakaldoko Udala

2022ko uztailaren 26ko 2022/006844 zenbakiko Alkate Dekretu bidez, Barakaldoko gazteen prestakuntzarako Barakaldoko Udalak 2022an emango dituen diru-laguntzei buruzko deialdia onartu du. BDNS (Identif.): 641397.
Ikus PDF formatua - Pdf 190379 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Berrizko Udala

2022. urteko ohiko lan-eskaintza publikoa.
Ikus PDF formatua - Pdf 95568 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilboko Udala

Iragarkia Bilboko Udalarena, zeinaren bidez onartzen baita «Udalsarea 2030 udalerri jasangarrien euskal sareak tokiko ekintza jasangarria eta 2030 Agenda Euskadin bultzatzeko aurkeztutako Akordioarekin» bat egitea.
Ikus PDF formatua - Pdf 94245 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilboko Udala

Aurkezteko deia zordunei edo doakienei: 2022/07/29.
Ikus PDF formatua - Pdf 6497515 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Durangoko Udala

2022ko uztailaren 22ko 2022/1940 ebazpenaren laburpena, haur eskolako gastuei aurre egiteko diru-laguntza deialdia. 2021/2022 ikasturtea. BDNS (Identif.): 641460.
Ikus PDF formatua - Pdf 104024 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Ermuko Udala

Indarrean dagoen Udal Aurrekontua Kreditu gehigarri bidez aldatzeko 2. espedientea hasierako izaeraz onartzea (Udalbatzarraren 2022ko apirilaren 12ko erabakia).
Ikus PDF formatua - Pdf 94706 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Etxebarriko Udala

Kreditu gehigarriagatik egindako 011/2022 aurrekontu-aldaketaren hasierako onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 98334 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Gernika-Lumoko Udala

Ezkontza zibila ospatzeko ahalmenaren lagapena (2022/594 Dekretua).
Ikus PDF formatua - Pdf 97988 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Gordexolako Udala

Jendaurreko informazioa, Gordexolako (Bizkaia) Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren eta Ingurumen Azterlan Estrategikoaren hasierako 2. onespenari buruzkoa, Udalbatzak 2022ko uztailaren 21ean hartutako erabakiaren arabera (337/2022 HAPO espedientea).
Ikus PDF formatua - Pdf 96284 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Gueñesko Udala

Alkatetzaren 30/2022 Dekretua, ezkontza zibila gauzatzeko eskumena beste baten esku uzteko dena.
Ikus PDF formatua - Pdf 100491 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Ibarrangeluko Udala

3/2022 Aurrekontuaren aldaerazpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 94150 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Ibarrangeluko Udala

Pertsonen bajak Biztanleen Erroldan behar ez bezala inskribatzeagatik.
Ikus PDF formatua - Pdf 135927 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Ibarrangeluko Udala

Estabilizazio LEP errekurtsoa.
Ikus PDF formatua - Pdf 99590 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Laukizko Udala

Lanpostuen Zerrendaren aldaketa onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 135741 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Maruri-Jatabeko Udala

Maruri-Jatabeko Udalaren Lanpostuen Zerrendaren aldaketa.
Ikus PDF formatua - Pdf 97329 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Mundakako Udala

Alkatetzaren ordezkapena.
Ikus PDF formatua - Pdf 97634 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Ortuellako Udala

Bolutante-prozeduren agerraldirako zitazioa, 2022/00067 zerrenda.
Ikus PDF formatua - Pdf 98787 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Ortuellako Udala

Agerraldirako zitazioa saritze-prozedurak 01/2022.
Ikus PDF formatua - Pdf 296950 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Ortuellako Udala

Etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzen duen udal Ordenantzaren aldaketaren hasierako onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 96220 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Portugaleteko Udala

Agerdeia zordunei 2022-07-22.
Ikus PDF formatua - Pdf 1122121 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Portugaleteko Udala

2022ko uztailaren 19ko Alkatetzaren Dekretuaren bidez onetsi da Portugaleteko entitate soziokulturalek eta eskualde-etxeek kultura jarduera zehatzak antolatzeko dirulaguntzak emateko deialdia. BDNS (Identif.): 641576.
Ikus PDF formatua - Pdf 144051 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Portugaleteko Udala

2022ko uztailaren 19ko Alkatetzaren Dekretuaren bidez onetsi da Portugaleteko herri- eta auzo-jaiak sostengatzeko dirulaguntzak emateko deialdia. BDNS (Identif.): 641606.
Ikus PDF formatua - Pdf 144102 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sestaoko Udala

Administrazio-dokumentuak luzatzeagatik ordaindu beharreko tasari buruzko Ordenantza fiskala aldatzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 145842 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sestaoko Udala

2022ko uztailaren 28ko Dekretua 2022ko abuztuaren 5eko datan ezkontza egiteko.
Ikus PDF formatua - Pdf 102449 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sestaoko Udala

Zergadunentzako Aurkezteko deia, 2022eko uztailaren 28ko datakoa, 599842 ordainagiri zenbakitik hasita.
Ikus PDF formatua - Pdf 222881 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Valle de Trápaga - Trapagarango Udala

Alkaterordeak alkatea ordezkatzeko dekretua.
Ikus PDF formatua - Pdf 98558 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Zaldibarko Udala

Diru-izendapenak gehitzeko 5/2022 espedientea.
Ikus PDF formatua - Pdf 92564 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Zaldibarko Udala

Baserriak arautzen dituen ordenantza eta Zaldibarko baserrien inbentarioa: alegazioak aurkezteko epea luzatzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 91375 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Zaldibarko Udala

Zaldibar-Bizkaia geltokiko trenbide-pasagunea kendu eta geltokia bera eraberritzeko eraikuntza-proiektua behin betiko onartzea eta nahitaezko desjabetze-espedienteari ekitea.
Ikus PDF formatua - Pdf 346769 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Etxe Maitia, Autonomia Pertsonala Garatzeko Komunitate eta Egoitza Laguntzarako Udal Zentroa (Basauri)

Basauriko Udalaren autonomia pertsonalerako laguntza komunitariorako eta egoitzarako udal Zentroa Etxe Maitia Erakunde Autonomoaren aurrekontu-plantilla eta lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamena, erizaintzako bost laguntzaile lanpostu sortzeari dagokionez (4.15, 4.16, 4.17, 4.18 eta 4.19 kodeak).
Ikus PDF formatua - Pdf 104097 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilboko Udal Etxebizitzak TEA

Administrari Balioaniztuneko hiru lanpostu barne sustapeneko sistemaren bidez jabetzan betetzeko deitutako hautaketa prozesuan hautagaiak behin behinean onartzea eta baztertzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 144508 Kb

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Ur Agentzia

Nabarniz (Bizkaia) udalerrian, Oma errekatik 97 l/s ur, Goikolea errota eragiteko, aprobetxatzeko administrazio-emakidaren funtsezko ezaugarriak aldatzeko baimen-eskaera (MCA-B-2019-0002 espedientea).
Ikus PDF formatua - Pdf 99867 Kb

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Ur Agentzia

Nerbioi ibaiaren adarra den izenik gabeko errekastoa hornidurarako hodiarekin gurutzatzea, Bizkaiko Zaratamo udalerrian, Uriondo auzoan (AO-B-2022-0031 erreferentzia).
Ikus PDF formatua - Pdf 96889 Kb

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Ur Agentzia

Areiltza-Olatzarreko BI-3524 foru-errepidearen harlangaitzezko egitura sendotzea eta eustorma berreraikitzea legeztatzea, Astoagaerreka errekaren jabari publiko hidraulikoan eta zortasun-eremuan, Zeberio ibaiaren arroan, Zeberioko udal-mugartean (Bizkaia) (AO-B-2022-0375 erreferentzia).
Ikus PDF formatua - Pdf 97511 Kb

Estatuko Administrazio Orokorra

Justizia Ministerioa

Notificación mandamiento de embargo.
Ikus PDF formatua - Pdf 94978 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Instrukzioko 3. Epaitegia (Bizkaia)

Delitu arinei buruzko judizioa 360/2022.
Ikus PDF formatua - Pdf 94581 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Instrukzioko 3. Epaitegia (Bizkaia)

Delitu arinei buruzko berehalako judizioa 600/2022.
Ikus PDF formatua - Pdf 97037 Kb

Beste Zenbait

Bizkaiko Prokuradoreen Elkargoa

Baja ez jardule-gisa, abenduaren 5eko 128/2002 Errege Dekretuaren 16.6 artikuluan oinarrituz.
Ikus PDF formatua - Pdf 91746 Kb
 
 
 
 

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar da.


 
 
 
 

© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia