Jauzi edukira

Harremana

Aldundiaren Logo
 
 
 

Ikusi azkeneko aldizkaria

Informazioa

 
Hautatu aldizkariaren zati bat

Aldizkariaren aurkibidea Zk.120
2022-ko ekainak 23, Osteguna

38Aurkitutako agiriak

 
 
Azkeneko aldizkaria
Igorlea / Laburpena Dokumentu osoa

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ogasun eta Finantza Saila

Ekonomia-jardueretarako den eta Abanto Zierbenako S.U.A.E.L.C-01 sektorean dagoen S.Z.A.E.-15 ondoriozko partzelaren foru-jabetzako kuota zatiezinaren desafektazioari buruzko informazio publikoa.
Ikus PDF formatua - Pdf 98331 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ogasun eta Finantza Saila

Enkante-iragarkia, 40/2022.
Ikus PDF formatua - Pdf 184653 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ogasun eta Finantza Saila

Enkante-iragarkia, 41/2022.
Ikus PDF formatua - Pdf 183616 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako saila

Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako foru diputatuaren 1803/2022 FORU AGINDUA, maiatzaren 25ekoa, Loiuko Udalako SR-1 «Haritzondo-Txiline» bizitegi-sektore urbanizagarriaren Plan Partzialari buruzkoa.
Ikus PDF formatua - Pdf 180349 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Areatzako Udala

Aurrekontua aldarazteko 3/2022 espedientea behin betiko onestea.
Ikus PDF formatua - Pdf 98517 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Arrietako Udala

2022ko Aurrekontuaren 2. aldaketa behin betiko onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 95539 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Arrigorriagako Udala

Arrigorriagako Udalaren 2022ko apirilaren 27ko ebazpena, bitarteko funtzionario Kultura Saileko Atezain lanposturako izendatu dela jakinarazteko.
Ikus PDF formatua - Pdf 92270 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Arrigorriagako Udala

Arrigorriagako Udalaren 2022ko ekainaren 8ko ebazpena, bitarteko funtzionario Udal-eraikinetako Atezain lanposturako izendatu dela jakinarazteko.
Ikus PDF formatua - Pdf 92902 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bermeoko Udala

Tonpoitik Aritzatxu hondartzarako oinezko ibilbidea egokitzeko proiektuak ikututako Tonpoiko lurzatiak eskuratzeko, baterako tasazioaren prozedura bidezko desjabetzapen espedientea hasieraz onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 105522 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Derioko Udala

Bitarteko funtzionario izendapena.
Ikus PDF formatua - Pdf 88753 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Durangoko Udala

Durangoko Udalaren 2022. urteko Lan Eskaintza Publikoa. Aldaketa.
Ikus PDF formatua - Pdf 103081 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Durangoko Udala

Durango Kirolak Erakunde Autonomoaren 2022. urteko Lan Eskaintza Publikoa. Aldaketa.
Ikus PDF formatua - Pdf 102812 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Elorrioko Udala

Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Elorrioko Udalaren artean sinatu beharreko lankidetza-hitzarmena, autobusen geralekuetarako markesinak, seinaleztapen elementuak eta gainerako hiri altzariak erosteko, instalatzeko eta kontserbatzeko.
Ikus PDF formatua - Pdf 94059 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Errigoitiko Udala

Errigoitiko Udalaren Iruzurraren Aurkako Plana.
Ikus PDF formatua - Pdf 89927 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Galdakaoko Udala

Toki Garapen eta Enpleguko zinegotzi delegatuaren 2022ko ekainaren 14ko 1362 Dekretuaren laburpena, enplegu babestuko proiektuak egiteko diru-laguntzei buruzko 2022ko lehenengo deialdia egiten duena: ezohiko lan merkatuan kontratatzeko laguntzak. «Berrorekarako eta ekitaterako lurralde-proiektu berrien programa. Kolektibo kalteberak» izeneko programa finantzatzeko laguntzen deialdia. Europar Batasunaren Nextgenerationeu funtsak finantzatutako suspertze, transformazio eta erresilientzia planean. BDNS (Identif.): 633701.
Ikus PDF formatua - Pdf 182219 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Galdakaoko Udala

Enplegu babestuko proiektuak: lan-merkatu ez-arruntean kontratatzeko laguntzak egiteko diru-laguntzen 2022ko bigarren deialdia onartzen duen 2022ko ekainaren 14ko 1363 zenbakidun enpleguko zinegotzi delegatuaren Dekretuaren laburpena. BDNS (Identif.): 633822.
Ikus PDF formatua - Pdf 177703 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Gorlizko Udala

Gorlizko diru-laguntzen plan estrategikoa.
Ikus PDF formatua - Pdf 330613 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Gorlizko Udala

Bitarteko funtzionarioaren izendapena.
Ikus PDF formatua - Pdf 91096 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Lanestosako Udala

14/2022 Alkatetzaren Dekretu bidez onestea ur- eta saneamendu-errolda.
Ikus PDF formatua - Pdf 93049 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Leioako Udala

2021eko Kontu Orokorra jendaurrean ezartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 92225 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Loiuko Udala

Hasiera batez onesten da 2/2022 zenbakidun kreditu gehigarria.
Ikus PDF formatua - Pdf 90565 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Muskizko Udala

Muskizko Udal Gobernu Batzordeak Muskizko auzoetan 2022. Urtean jaiak antolatzeko diru-laguntza deialdia, irabazi asmorik gabeko elkarte eta lagunentzat. BDNS (Identif.): 633753.
Ikus PDF formatua - Pdf 94935 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Muskizko Udala

Muskizko ikastetxeetako guraso-elkarteek ikasleekin kultur eta kirol egitasmoak eta jarduerak egiteko 2022ko diru-laguntzak. BDNS (Identif.): 633785.
Ikus PDF formatua - Pdf 95077 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Muxikako Udala

2021eko Kontu Orokorra.
Ikus PDF formatua - Pdf 89582 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Ondarroako Udala

Langileen Plantilaren aldaketa behin betiko onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 143968 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sestaoko Udala

Urte anitzeko konpromiso-kreditu baten onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 93161 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sondikako Udala

2022ko ekainaren 15eko Alkatetzaren 235 Dekretua, Alkateordea gaitzeko Alkatetzak dituen funtzioak betetzeko.
Ikus PDF formatua - Pdf 95231 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sopelako Udala

Ezkontza zibila eskuordetzeko alkatetzaren iragarkia.
Ikus PDF formatua - Pdf 93862 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sopelako Udala

Tokiko Gobernu Batzarraren esku utzitako eskumenen abokazioaren iragarkia.
Ikus PDF formatua - Pdf 98111 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sopelako Udala

Tokiko Gobernu Batzarraren esku utzitako eskumenen abokazioaren iragarkia.
Ikus PDF formatua - Pdf 97662 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sopuertako Udala

Zerbitzuak emateagatiko prezio publikoak arautzen dituen Ordenantzaren I. eta II. Eranskinak aldatzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 184185 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Zamudioko Udala

Zamudioko Udalaren 2022ko Egonkortzeko Lan Eskaiantza Publikoa onartzeko (2022ko maiatzaren 18 Alkatetzaren Dekretua. 2022-00570) argitalpenaren akatsen zuzenketa.
Ikus PDF formatua - Pdf 98751 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Zamudioko Udala

2022 urterako Zamudioko Udaleko Lanpostu Zerrendaren aldaketa (1. fasea) argitalpeneko akatsen zuzenketa (2022-00442).
Ikus PDF formatua - Pdf 99828 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Zamudioko Udala

2022 urterako Zamudioko Udaleko Plantilla Organikoa onartzeko argitalpenaren akatsen zuzenketa.
Ikus PDF formatua - Pdf 97424 Kb

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Lan eta Enplegu Saila

Erabakia Lan eta Enplegu saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Bizkaiko Gasolina Zerbitzuguneko Hitzarmen Kolektiboaren Aurreraeraginaren Luzapenaren Akordioa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48004095011994).
Ikus PDF formatua - Pdf 142078 Kb

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Lan eta Enplegu Saila

Erabakia Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Lottu Steel, S.L. enpresaren Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (48101502012018 hitzarmen kodea).
Ikus PDF formatua - Pdf 656343 Kb

Bestelako Herri Administrazioak

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatea

Mankomunitateko eta Badesa SAUko lanpostu zerrendako desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako lanpostu jakin batzuk aldatzeko. Enpresa batzordearen erabakia. Bidezkotzat jotzen den erabakia hartzea
Ikus PDF formatua - Pdf 94726 Kb

Bestelako Herri Administrazioak

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatea

Mankomunitateko lanpostu jakin batzuen hizkuntza eskakizunen nahitaezkotasun daten esleipena aldatzeko.
Ikus PDF formatua - Pdf 96305 Kb
 
 
 
 

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar da.


 
 
 
 

© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia