Jauzi edukira

Harremana

Aldundiaren Logo
 
 
 

Ikusi azkeneko aldizkaria

Informazioa

 
Hautatu aldizkariaren zati bat

Aldizkariaren aurkibidea Zk.91
2022-ko maiatzak 13, Ostirala

41Aurkitutako agiriak

 
 
Azkeneko aldizkaria
Igorlea / Laburpena Dokumentu osoa

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila

Ahaldun Nagusiaren 79/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 4koa. Honen bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko hainbat lanpostu berariazko merezimenduen lehiaketaren bidez zein berariazko merezimenduak behar dituzten hainbat lanpostu zerbitzu-eginkizunen bidez betetzeko deialdia onesten da.
Ikus PDF formatua - Pdf 1912426 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 65/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 10ekoa, ekitaldian gizarte- eta lan-arloko berrikuntza-proiektuak garatzeko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena.
Ikus PDF formatua - Pdf 736174 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila

Bizkaiko foru Aldundiaren 67/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 10ekoa, honen bidez, dirulaguntza batzuen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira 2022ko ekitaldirako, enplegu eta prestakuntza programa mistoen bitartez ibilbide integral eta pertsonalizatu batzuk martxan jartzeko Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak gazteei laguntzeko duen programan sartutakoentzat. GAZTE ON programa.
Ikus PDF formatua - Pdf 1128207 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako saila

Azpiegituretarako eta Lurralde Antolamendurako foru diputatuaren 1511/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 3koa. Gordexolako Udalak zaldiekin lagundutako terapia- eta zaldi-zentroa «Tipi Tapa» instalazioa lurzoru urbanizaezinean interes publikokotzat jotzeko egin duen eskaerari buruzkoa.
Ikus PDF formatua - Pdf 96030 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Erabakia, Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluarena, 2022ko martxoaren 15eko 13. gaia, 2022rako Bizkaiko Lurralde Historikoan jatorri naturaleko bioestimulatzaileen bidezko aireko tratamendu baten bidez banden gaixotasunak eragindako koniferoen baso-masak hobetzeko jarduketen onura publikoa deklaratzeko dena.
Ikus PDF formatua - Pdf 239863 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Barakaldoko Udala

Udalaren Aurrekontuaren barruan, kreditu gehigarrien modalitatean, 2022CA03 espedientea, behin betiko onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 96426 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Barakaldoko Udala

Udalaren Aurrekontuaren barruan, kreditu gehigarrien modalitatean, 2022CA05 espedientea, behin betiko onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 96434 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Barakaldoko Udala

Udalaren Aurrekontuaren barruan, kreditu gehigarrien modalitatean, 2022CA08 espedientea, behin betiko onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 145963 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Barakaldoko Udala

Udalaren Aurrekontuaren barruan, kreditu gehigarrien modalitatean, 2022CA09 espedientea, behin betiko onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 96427 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Barakaldoko Udala

Udalaren Aurrekontuaren barruan, kreditu gehigarrien modalitatean, 2022CA10 espedientea, behin betiko onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 96049 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Barakaldoko Udala

Udalaren Aurrekontuaren barruan, kreditu gehigarrien modalitatean, 2022CA11 espedientea, behin betiko onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 96267 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Barakaldoko Udala

Udalaren Aurrekontuaren barruan, kreditu gehigarrien modalitatean, 2022CA12 espedientea, behin betiko onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 96100 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Barakaldoko Udala

Udalaren Aurrekontuaren barruan, kreditu gehigarrien modalitatean, 2022CA13 espedientea, behin betiko onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 96508 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Barakaldoko Udala

Udalaren Aurrekontuaren barruan, kreditu gehigarrien modalitatean, 2022CA14 espedientea, behin betiko onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 96203 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Barakaldoko Udala

Udalaren Aurrekontuaren barruan, kreditu gehigarrien modalitatean, 2022CA16 espedientea, behin betiko onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 94424 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Barakaldoko Udala

Udalaren Aurrekontuaren barruan, kreditu gehigarrien modalitatean, 2022CA02 espedientea, behin betiko onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 94172 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilboko Udala

Bilboko Udalaren iragarkia. 2022ko Aste Nagusia Karteleen Lehiaketa.
Ikus PDF formatua - Pdf 171872 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilboko Udala

Bilboko Udalaren Gobernu Batzordeak 2022ko maiatzaren 4an hartutako Erabakiaren laburpena. Horren bidez, 2022ko Aste Nagusiko Kartelen Lehiaketako Deialdia egiten da. BDNS (Identif.): 624911.
Ikus PDF formatua - Pdf 139207 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Erandioko Udala

Plantilla Organikoa eta Lanpostu Zerrendaren aldaketa onestea.
Ikus PDF formatua - Pdf 612857 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Ermuko Udala

2022ko lan-eskaintza publikoa.
Ikus PDF formatua - Pdf 262291 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Etxebarriko Udala

Enplegu Publikoaren Eskaintza.
Ikus PDF formatua - Pdf 137424 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Etxebarriko Udala

Kreditu gehigarriagatik egindako 05/2022 aurrekontu-aldaketaren behin-betiko onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 97023 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Garaiko Udala

2/2022 zenbakiko kreditu aldaketaren behin betiko onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 98547 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Getxoko Udala

2022. urterako Getxoko Udalaren Errolda Fiskalak onartzeari buruzko iragarkian atzemandako akatsen fede ematea. Erabaki hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 87. zenbakian, 2022ko maiatzaren 9an.
Ikus PDF formatua - Pdf 99631 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Iurretako Udala

1/22 Kreditu-Transferentzia modalitatean, Kreditu-Aldaketa espedientea hasieraz onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 91089 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Leioako Udala

Garapen-bidean dauden, edo zuzenean edo zeharka hondamendiren bat izan duten herrialdeetako haurrak 2022an aldi baterako hartzeko ohiko diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia. BDNS(Identif.):624872.
Ikus PDF formatua - Pdf 92528 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Loiuko Udala

359/22 Alkatetza Dekretua. Tokiko Gobernu Batzarrak eskumenak eskuordetzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 98114 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Loiuko Udala

Behin betiko onartzea hiri-lurren balioaren gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko Zerga-Ordenantza fiskalaren aldatzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 531618 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Mungiako Udala

2021-2022 ikasturtean euskara ikasteko diru-laguntzak emateko deialdia. BDNS (Identif.): 624933.
Ikus PDF formatua - Pdf 99785 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Plentziako Udala

2022ko Alkatetzaren Dekretua. Zinegotzi delegatua izendatzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 95998 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Portugaleteko Udala

Portugaleteko Udalean lanpostuak betetzeko merezimendu-lehiaketaren deialdia.
Ikus PDF formatua - Pdf 94879 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sestaoko Udala

Informazio eta Erregistroko Bulego Burua lanpostua aldi baterako eta zerbitzu-eginkizunen erregimenean betetzeko deialdia (2022-04-27 Dekretua).
Ikus PDF formatua - Pdf 137831 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sestaoko Udala

Giza Baliabideen Ataleko burua lanpostua behin-behinean betetzeko lehiaketa (2022-04-13 Dekretua).
Ikus PDF formatua - Pdf 460741 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sopuertako Udala

2022ko ekitaldiko aurrekontua behin betiko onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 96857 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Zamudioko Udala

Behin betiko onarturik, indarrean sartu da hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza fiskalaren aldaketa.
Ikus PDF formatua - Pdf 452715 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Zamudioko Udala

Hasiera batez onartzea 2022ko Udal-aurrekontua kreditu gehigarrien bidez aldatzeko 02/2022 (2022-430 espedientea).
Ikus PDF formatua - Pdf 91600 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Arratiako Udalen Mankomunitatea

2021eko Kontu Orokorra.
Ikus PDF formatua - Pdf 92154 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Andrés Isasi Udal Musika Eskola (Getxo)

2022ko EPE Getxoko Andrés Isasi Musika Eskola onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 133503 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Haur Eskolak Erakunde Autonomoa (Barakaldo)

Barakaldoko Haur Eskolak Erakunde Autonomoaren Lanpostuen eta Langileen Zerrenda aldatzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 256328 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Getxoko Udal Egoitza

2022. urterako Enplegu Publikoko Eskaintza onespena.
Ikus PDF formatua - Pdf 188478 Kb

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Ur Agentzia

Zallako udal-mugartean (Bizkaia), Kadagua ibaiaren arroan, Otxaran errekaren adarra den Picón ibaiaren jariatze-ura lehengoratzea eta ingurumena hobetzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 96584 Kb
 
 
 
 

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar da.


 
 
 
 

© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia