Jauzi edukira

Harremana

Aldundiaren Logo
 
 
 

Ikusi azkeneko aldizkaria

Informazioa

 
Hautatu aldizkariaren zati bat

Aldizkariaren aurkibidea Zk. 101
2020-ko maiatzak 29, Ostirala

31 Aurkitutako agiriak

 
 
Azkeneko aldizkaria
Igorlea / Laburpena Dokumentu osoa

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila

Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanak Saileko foru-diputatuaren 4059/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 14koa, zeinaren bidez eratzen baita Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanak Saileko Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Sailaren barruko Batzordea.
Ikus PDF formatua - Pdf 143210 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila

Erabakia, zertarako eta Bizkaiko Lurralde Historikoan baimendutako gizarte zentroei buruzko Lehendakariaren maiatzaren 24ko 12/2020 Dekretuan jasotako neurriak aplikatzeko.
Ikus PDF formatua - Pdf 94924 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Euskara, Kultura eta Kirol Saila

Euskara, Kultura eta Kiroleko foru-diputatuaren 1187/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 26koa, zeinaren bidez erabakitzen baita Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 3ko 19/2020 Foru Dekretuari lotutako administrazio-prozedura izapidetzen jarraitzea. Foru-dekretu horren bidez, Foru Aldundiaren diru-laguntzen oinarriak eta deialdia onartzen dira, 6.000 biztanle baino gutxiagoko Bizkaiko udalerriek 2020ko ekitaldian kultur jarduerak egin ditzaten.
Ikus PDF formatua - Pdf 178872 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Euskara, Kultura eta Kirol Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 29/2020 FORU DEKRETUA, maiatzaren 12koa, 2019-2020 denboraldian Bizkaiko Eskola Kirola programaren barruan sartuta dauden lehiatzeko kirol jardueretan eta/edo Heziki hezkuntza-jardueran parte hartzen duten erakundeentzako foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena. Jarduera horiek Bizkaiko Foru Aldundiaren abuztuaren 21eko 126/2019 Foru Dekretuak arautu ditu. (Oker zuzenketa).
Ikus PDF formatua - Pdf 663100 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ekonomia Sustatzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 45/2020 FORU DEKRETUA, maiatzaren 26koa. Honen bidez, Suspertze Adimentsua 2020 programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onartzen dira.
Ikus PDF formatua - Pdf 822819 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuaren 1182/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, ekainaren 19ko 3036/2019 eta 3040/2019 Foru Aginduen aurka jarritako Berraztertze-Errekurtsoa ebazten duena.
Ikus PDF formatua - Pdf 186071 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Abanto-Zierbenako Udala

Jabari publikoaren erabilera eta aprobetxamendu partikularra egiteari buruzko Udal-Ordenantza Fiskala aldatzea, E) epigrafea kenduta.
Ikus PDF formatua - Pdf 90495 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Alonsotegiko Udala

2020ko Aurrekontua jendaurrean jartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 97385 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Barakaldoko Udala

Barakaldoko Udalbatzak 2020ko ekitaldiko ordainsari-igoerari buruz hartutako erabakiaren aipamena.
Ikus PDF formatua - Pdf 98110 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Basauriko Udala

2019ko ekitaldiko Kontu Orokorraren aldeko txostena.
Ikus PDF formatua - Pdf 90429 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilboko Udala

Ingeniariaren 7 plaza betetzeko hautaketa-prozesuko izangaiak behin-behinean onartzea eta baztertzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 508153 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilboko Udala

Ekonomialariaren 7 plaza betetzeko hautaketa-prozesuko hautagaiak behin-behinean onartzea eta baztertzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 504645 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Eako Udala

Diru-Laguntzen oinarri espezifikoak. Mikroenpresa eta autonomeontzako laguntzak, COVID-2019ak eragindako ondorio ekonomiokoak arintzeko.
Ikus PDF formatua - Pdf 137780 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Elorrioko Udala

Karrerako funtzionarioa izendatzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 89719 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Errigoitiko Udala

2020ko 1. hiruhilekoari dogokion uren, zaborren, estolderien Tasen Erroldaren onespena.
Ikus PDF formatua - Pdf 92279 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Etxebarriko Udala

Etxebarriko udalerrian bizi diren langile autonomoei eta profesionalei zuzendutako diru-laguntzak emateko deialdiaren oinarri arautzaileak, COVID-19ren bilakaeraren ondorioz izandako egoerak arintzeko.
Ikus PDF formatua - Pdf 337945 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Gueñesko Udala

COVID-19ak eragindako alarma-egoera deklaratu zenean goragokoak bereganatutako Tokiko Gobernu Batzordearen eskumenak itzultzea (maiatzaren 12ko 34/2020 Alkatetza Dekretuaren).
Ikus PDF formatua - Pdf 102727 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Laukizko Udala

Kreditu Gehigarriaren hasiera onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 90073 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Laukizko Udala

2019ko Kontu Orokorra.
Ikus PDF formatua - Pdf 91306 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Lemoako Udala

Lemoako UJP-9 Elizondo-3 Egikaritze-Unitatea Urbanizatzeko Jarduketa Programa behin betiko onestea.
Ikus PDF formatua - Pdf 98880 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sopelako Udala

Tokiko Gobernu Batzarraren esku utzitako eskumenen abokazioaren iragarkia.
Ikus PDF formatua - Pdf 97609 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Urdulizko Udala

2019 ekitaldiko Kontu Orokorra.
Ikus PDF formatua - Pdf 89252 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Urdulizko Udala

Hasiera batez onartzea: Luzatutako aurrekontuaren 4/2020 aldaketa, Kreditu Gehigarrien bidezkoa.
Ikus PDF formatua - Pdf 97995 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Urdulizko Udala

Luzatutako Aurrekontuaren 8/2020 aldaketa, Kreditu Gehigarrien bidezkoa.
Ikus PDF formatua - Pdf 98044 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Getxoko Kultur Etxea Tokiko Erakunde Autonomoa

Getxoko Kultur Etxea Tokiko Erakunde Autonomoaren Presidenteak 2020ko maiatzaren 25ean hartutako 109 Ebazpenaren laburpena: Getxoko udalerrian 2020. urtean interes kulturaleko jai eta ospakizunengatik jarduera kultural eta ludikoak antolatzeko diru-laguntzak emateko deialdia onartzen duena. BDNS (Identif.): 507272.
Ikus PDF formatua - Pdf 102685 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Getxoko Kultur Etxea Tokiko Erakunde Autonomoa

Getxoko udalerrian 2020. urtean interes kulturaleko jai eta ospakizunengatik jarduera kultural eta ludikoak antolatzeko diru-laguntzak emateko oinarriak eta deialdia.
Ikus PDF formatua - Pdf 303030 Kb

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Lana eta Justizia Saila

Erabakia Lan eta Justizia Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Basauriko Kirolaren Udal Erakundearen Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48003342011990).
Ikus PDF formatua - Pdf 1253109 Kb

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Lana eta Justizia Saila

Erabakia Lan eta Justizia Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Bizkaiko bidaiarien garraio erregular eta diskrezionalen zerbitzuen sektoreko Hitzarmen Kolektiboaren 2020ko soldaten berrikuspenak erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48002335011981).
Ikus PDF formatua - Pdf 222877 Kb

Justizi Administrazioa

Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusia

Erregutze-errekurtsoa 334/2020.
Ikus PDF formatua - Pdf 94056 Kb

Justizi Administrazioa

Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusia

Recurso de Suplicación 2241/2019.
Ikus PDF formatua - Pdf 98412 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 11. Epaitegia (Bizkaia)

Kaleratzeak 204/2020.
Ikus PDF formatua - Pdf 93942 Kb
 
 
 
 

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar da.


 
 
 
 

© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia