Jauzi edukira

Harremana

Aldundiaren Logo
 
 
 

Ikusi azkeneko aldizkaria

Informazioa

 
Hautatu aldizkariaren zati bat

Aldizkariaren aurkibidea Zk. 92
2019-ko maiatzak 16, Osteguna

38 Aurkitutako agiriak

 
 
Azkeneko aldizkaria
Igorlea / Laburpena Dokumentu osoa

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuaren 5412/2019 FORU AGINDUA, maiatzaren 7koa. Honen bidez, Etxebarriko Udaleko, idazkaria denari baimena ematen zaio Etxebarriko Udaleko Diruzaintza lanpostua betetzeko.
Ikus PDF formatua - Pdf 139110 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 51/2019 FORU DEKRETUA, maiatzaren 14koa. Honen bidez, txekeo teknologikoak 2019 programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onartzen dira.
Ikus PDF formatua - Pdf 716220 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saileko diputatuaren 2019/1400 FORU AGINDUA, otsailaren 25ekoa, Foru-Aldundien titulartasuneko bidesarietarako urtarrileko dirulaguntzei buruzko ebazpena ematen duena.
Ikus PDF formatua - Pdf 14911985 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila

ESEPE-n inskripzioa ezeztatzea (ofiziozko prozedura) jakinarazteko iragarkia.
Ikus PDF formatua - Pdf 92865 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ogasun eta Finantza Saila

32/2019 enkante-iragarkia, apirilaren 30ekoa.
Ikus PDF formatua - Pdf 184398 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ogasun eta Finantza Saila

Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 836/2019 FORU AGINDUA, maiatzaren 2koa, honen bidez Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorra onesten duen, Aurrekontuei buruzko abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arauaren testu bategina garatuz, Bizkaiko Foru Aldundiaren 169/2014 Foru Dekretuaren 43 eta 44. artikuluetan eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen Aurretiazko Tituluaren VI. Kapituluan ezartzen diren hitzarmenei lotutako agirien ereduak jaulkitzen dira.
Ikus PDF formatua - Pdf 1106582 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 46/2019 FORU DEKRETUA, maiatzaren 7koa. Honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoan mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko eskaerak aurkezteko epeak ezartzen dira 2019. urterako, eta onartutako eskaeretan ezarri diren ekintzatarako laguntzen deialdia egiten da.
Ikus PDF formatua - Pdf 306317 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Alonsotegiko Udala

Hasieran onestea Alonsotegiko Udalaren 2019 ekitaldirako Aurrekontua.
Ikus PDF formatua - Pdf 90604 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Berrizko Udala

Berrizko herri haurreskolan seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntza araudia.
Ikus PDF formatua - Pdf 93579 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilboko Udala

Immigrazioko Erdi-Mailako Teknikariko 3 plazaren hautaketa-prozesuko hautagaiak behin-betiko onartzea eta baztertzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 380707 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilboko Udala

Iragarkia, Bilboko Udalarena, Uriko Gobernu Batzordeak 2019ko apirilaren 17an hartutako Erabakiari buruzkoa. Erabaki horren bidez Udalaren 2019ko Lan Eskaintza Publikoa onartu zen.
Ikus PDF formatua - Pdf 183115 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Elorrioko Udala

2019ko apirilaren 17ko Tokiko Gobernu Batzarraren Erabakiaren laburpena, 2018-2019an ikasturtean euskara ikastaroetara joateagatik diru-laguntzak arautzen dituena. BDNS (Identif.): 453840.
Ikus PDF formatua - Pdf 102442 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Elorrioko Udala

2019ko apirilaren 17ko Tokiko Gobernu Batzarraren Erabakiaren laburpena, 2019an gidabaimenaren azterketa teorikoa euskaraz gainditzeagatik deitzen dueña. BDNS (Identif.): 453849.
Ikus PDF formatua - Pdf 101982 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Elorrioko Udala

2019ko apirilaren 17ko Tokiko Gobernu Batzarraren Erabakiaren laburpena, 2019an Elorrioko elkarteetako eta merkataritza-ostalaritzako hizkuntza-paisaia euskaraz jartzeagatik deitzen dueña. BDNS (Identif.): 453856.
Ikus PDF formatua - Pdf 102485 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Elorrioko Udala

Ezkontza baimentzeko eskumenaren eskuordetze-iragarkia.
Ikus PDF formatua - Pdf 90493 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Ermuko Udala

«Lomi Power» A-05 eremuaren urbanizazio Proiektua behin betikotasunez onestea.
Ikus PDF formatua - Pdf 102581 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Etxebarriko Udala

Jarduera sailkatua.
Ikus PDF formatua - Pdf 89930 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Etxebarriko Udala

Jarduera sailkatua.
Ikus PDF formatua - Pdf 89746 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Etxebarriko Udala

Enplegu Publikoaren Eskaintza.
Ikus PDF formatua - Pdf 94903 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Laukizko Udala

Kreditu Gehigarriaren behin betiko onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 93701 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Maruri-Jatabeko Udala

2018ko Kontu Orokorra.
Ikus PDF formatua - Pdf 90802 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Ortuellako Udala

Eraikunta, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantzaren okerren zuzenketa.
Ikus PDF formatua - Pdf 92636 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sestaoko Udala

2019ko maiatzaren 6ko Dekretua 2019ko maiatzaren 11ko datan ezkontza egiteko.
Ikus PDF formatua - Pdf 93152 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sopelako Udala

2019 urtealdirako Aurrekontu luzatuaren 4 aldaketaren Espedientearen behin betiko onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 94389 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sopelako Udala

2019 urtealdirako Aurrekontu luzatuaren 6 aldaketaren Espedientearen behin betiko onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 93722 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sopelako Udala

Hasiera batez onartzea ahalmena ematen duten aurretiazko komunikazioak arautzeko udal Ordenantza.
Ikus PDF formatua - Pdf 91453 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilboko Udal Etxebizitzak TEA

Kontratazio Mahaian Presidente berria izendatzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 95947 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 1. Epaitegia (Bizkaia)

Pieza de ejecución 31/2016.
Ikus PDF formatua - Pdf 98160 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 3. Epaitegia (Bizkaia)

Pieza de ejecución 43/2019.
Ikus PDF formatua - Pdf 98244 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 4. Epaitegia (Bizkaia)

Iraizpenak 612/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 95078 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 6. Epaitegia (Bizkaia)

Gizarte segurantza; gainerakoak 580/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 96909 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 7. Epaitegia (Bizkaia)

Iraizpenak 1000/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 94901 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 7. Epaitegia (Bizkaia)

Social ordinario 30/2019.
Ikus PDF formatua - Pdf 97771 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 9. Epaitegia (Bizkaia)

Pieza de ejecución 32/2019.
Ikus PDF formatua - Pdf 97461 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 11. Epaitegia (Bizkaia)

Betearazpeneko pieza 13/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 95147 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 11. Epaitegia (Bizkaia)

Betearazpeneko pieza 19/2019.
Ikus PDF formatua - Pdf 93969 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 11. Epaitegia (Bizkaia)

Ofiziozko prozedura 224/2019.
Ikus PDF formatua - Pdf 93982 Kb

Justizi Administrazioa

Madrilgo Lan Arloko 29. Epaitegia

Despidos/Ceses en general 377/2019.
Ikus PDF formatua - Pdf 104725 Kb
 
 
 
 

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar da.


 
 
 
 

© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia