Jauzi edukira

Harremana

Aldundiaren Logo
 
 
 

Ikusi azkeneko aldizkaria

Informazioa

 
Hautatu aldizkariaren zati bat

Aldizkariaren aurkibidea Zk. 234
2018-ko abenduak 5, Asteazkena

77 Aurkitutako agiriak

 
 
Azkeneko aldizkaria
Igorlea / Laburpena Dokumentu osoa

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila

Bizkaiko Foru Aldundiak 2018ko azaroaren 20an egindako ohiko bilkuran hartutako erabakien laburpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 213559 Kb Ikus testua - Pdf 213559 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila

Ondare-erantzukinari buruzko prozeduran epatzea jakinarazteko iragarkia.
Ikus PDF formatua - Pdf 93984 Kb Ikus testua - Pdf 93984 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila

Elkartegiak eta industrialdeetarako programaren I Titulua Diru-laguntzak Elkartegiak enpresa-zentroetan moduluak errentan hartzeko 2018ko deialdian aurkeztu diren proiektuei emandako dirulaguntzen zerrenda argitaratzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 137291 Kb Ikus testua - Pdf 137291 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila

Elkartegiak eta industrialdeetarako programaren II Titulua - Industrialdeetan kokatutako enpresetako inbertsioetarako diru-laguntzak 2018ko deialdian aurkeztu diren proiektuei emandako dirulaguntzen zerrenda argitaratzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 139972 Kb Ikus testua - Pdf 139972 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila

Elkartegiak eta industrialdeetarako programaren III Titulua Industria-poligonoak hobetzeko diru-laguntzak 2018ko deialdian aurkeztu diren proiektuei emandako dirulaguntzen zerrenda argitaratzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 95151 Kb Ikus testua - Pdf 95151 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko foru diputatuaren 10503/2018 FORU AGINDUA, azaroaren 20koa, uztailaren 3ko 93/2018 Foru Dekretuaren bidez arautzen den deialdia ebazten duena. haren bidez, laneratzeko zailtasun handiak dituzten Bizkaiko lurralde historikoko pertsonen enplegagarritasuna sustatzeko diru-laguntzak emateko oinarriak eta deialdia ezartzen dira (Lan Berri, I. Titulua I. Atala: Orientazioa, talde prestakuntza, bitartekaritza eta laneratzea).
Ikus PDF formatua - Pdf 424134 Kb Ikus testua - Pdf 424134 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko foru diputatuaren 10407/2018 FORU AGINDUA, azaroaren 19koa. Honen bidez, langabezian eta bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen artean autoenplegua eta enpresak sortzea sustatzeko diru-laguntzei buruzko ekainaren 12ko 5369/2018 Foru Aginduaren bidez arautzen den deialdia ebazten da, martxoaren 20ko 39/2018 Foru Dekretuaren enpresak abiarazteko eta sortzeko laguntzen I. Titulua, II. Atalari dagokionez (Bizkaiko Aladizkari Ofiziala, 59. zk., 2018-03-23a).
Ikus PDF formatua - Pdf 1890694 Kb Ikus testua - Pdf 1890694 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko foru diputatuaren 10530/2018 FORU AGINDUA, azaroaren 21ekoa, uztailaren 3ko 93/2018 Foru dekretuaren bidez arautzen den deialdia ebazten duena. Haren bidez, laneratzeko zailtasun handiak dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko pertsonen enplegagarritasuna sustatzeko diru-laguntzak emateko oinarriak eta deialdia ezartzen dira (Lan Berri, I. Titulua II. Atala: Gaitasunetan trabatzea).
Ikus PDF formatua - Pdf 869457 Kb Ikus testua - Pdf 869457 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ogasun eta Finantza Saila

Interesatuentzako agerdeiaren 2018/49 iragarkia.
Ikus PDF formatua - Pdf 1380710 Kb Ikus testua - Pdf 1380710 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ogasun eta Finantza Saila

Identifikazio fiskaleko zenbakia birgaitu dela jakinaraztea.
Ikus PDF formatua - Pdf 91239 Kb Ikus testua - Pdf 91239 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ogasun eta Finantza Saila

Identifikazio fiskaleko zenbakia baliogabetu dela jakinarazte.
Ikus PDF formatua - Pdf 94824 Kb Ikus testua - Pdf 94824 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Ogasun eta Finantza Saila

Jendaurreko informazioa, 209 metro karratuko lur-txatal baten desafektazioari buruzkoa, Lekeitio eta Oleta artean, 65+500 kptik 63+500 kpra, BI-2405 errepidea egokitu eta zabaltzeko eta Lekeitioko saihesbidea eraikitzeko proiektua gauzatzeko izapidetutako desjabetze-espedientean 48. finka moduan identifikatutako lursailari dagokiona.
Ikus PDF formatua - Pdf 96136 Kb Ikus testua - Pdf 96136 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 160/2018 FORU DEKRETUA, abenduaren 4koa, 2017ko abenduaren 26ko 175/2017 Foru Dekretua aldatzen duena. Foru dekretu horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiak onartutako basoen kudeaketarako plan teknikoen ondoriozko basoko jarduketak 2017. urtean egiteko diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta 2018rako (lehen seihilekoa) deialdia ezartzen dira.
Ikus PDF formatua - Pdf 139856 Kb Ikus testua - Pdf 139856 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Abadiñoko Udala

AR-6 sektoreko urbanizazio proiektuaren aldaketa puntualaren hasierako onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 91415 Kb Ikus testua - Pdf 91415 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Amorebieta-Etxanoko Udala

Boroa Industrialdeko 2B-1 partzelan, injekzio bidez plastikoak eraldatzeko jarduera bat jartzeko, Plastibor, S. L. U.-k udal lizentzia eskatu du (18-2228 espedientea).
Ikus PDF formatua - Pdf 92211 Kb Ikus testua - Pdf 92211 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Arrankudiagako Udala

Arrankudiagako Zelaiko 1A egikaritze-unitateko (U. E. 1. A. Z.) Hirigintzako jarduketa-programaren behin betiko onespena.
Ikus PDF formatua - Pdf 91749 Kb Ikus testua - Pdf 91749 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bakioko Udala

Bakioko Udalak zerbitzuak emotearren edo jarduerak egitearren prezio publikoak arautzen dituen Ordenantzaren aldarazpenaren behin betiko onarpena (Iragarkia 2018-11-02 Bakio).
Ikus PDF formatua - Pdf 93210 Kb Ikus testua - Pdf 93210 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bakioko Udala

Bakioko udal kiroldegiko prezio publikoen Ordenantzaren aldarazpenaren behin betiko onarpena (Iragarkia 2018-11-03 Bakio).
Ikus PDF formatua - Pdf 139398 Kb Ikus testua - Pdf 139398 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Balmasedako Udala

Ezkontza zibilak ospatzeko eskuordetzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 94584 Kb Ikus testua - Pdf 94584 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Barakaldoko Udala

Jakinarazia izateko agertze deia.
Ikus PDF formatua - Pdf 259729 Kb Ikus testua - Pdf 259729 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Basauriko Udala

Interesatuentzako agerdeiaren iragarkia.
Ikus PDF formatua - Pdf 178533 Kb Ikus testua - Pdf 178533 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Berrizko Udala

2019. ekitaldiko aurrekontu orokorraren eta LZren hasierako onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 97589 Kb Ikus testua - Pdf 97589 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilboko Udala

Aurkezteko deia zordunei edo doakienei.
Ikus PDF formatua - Pdf 1345316 Kb Ikus testua - Pdf 1345316 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilboko Udala

Hasieran onartzea hirigintza-hitzarmenaren proposamena, Bilbo Zaharreko Errehabilitazio eta Barne Eraldaketarako Plan Bereziak mugatutako Zabalako 518.02 BE (Bruno Mauricio Zabala 10, 12 eta 14) kontzertazio-sistemaren bidez kudeatzeko (2018-049271 espedientea).
Ikus PDF formatua - Pdf 223898 Kb Ikus testua - Pdf 223898 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Elorrioko Udala

Kreditu gehigarriaren hasiera onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 90154 Kb Ikus testua - Pdf 90154 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Erandioko Udala

2019ko ekitaldirako aurrekontu orokorraren hasierako onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 91675 Kb Ikus testua - Pdf 91675 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Erandioko Udala

Udal kiroldegietako zerbitzuen gaineko Tasak arautzen dituen 23. Ordenantza fiskalaren hasierako aldaketa.
Ikus PDF formatua - Pdf 90896 Kb Ikus testua - Pdf 90896 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Foruko Udala

Lurren okupaziorako aurretiazko akten jasotzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 141512 Kb Ikus testua - Pdf 141512 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Galdakaoko Udala

Informazio publikoa: Erletxeko Industrialdeko F plataforman, beroko asfaltozko aglomeratuko planta ultra-mugikorra instalatzeko jarduera-lizentziari buruzko espedienteaz.
Ikus PDF formatua - Pdf 92895 Kb Ikus testua - Pdf 92895 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Getxoko Udala

Getxoko Udaleko udal-kargu publikodunen ordainsari-gehikuntza 2018ko ekitaldirako.
Ikus PDF formatua - Pdf 100183 Kb Ikus testua - Pdf 100183 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Getxoko Udala

Getxoko Udaleko Lanpostuen Zerrenda.
Ikus PDF formatua - Pdf 1063613 Kb Ikus testua - Pdf 1063613 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Getxoko Udala

Zergadunei aurkezteko deia (20181121).
Ikus PDF formatua - Pdf 99537 Kb Ikus testua - Pdf 99537 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Igorreko Udala

Lan-Poltsa deialdia Administrariak eta Peoiak errakuntzen zuzenketa.
Ikus PDF formatua - Pdf 98226 Kb Ikus testua - Pdf 98226 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Loiuko Udala

2019ko ekitaldiari dagokion udal aisialdi-ortuen erabilera pribatiboagatiko Tasa.
Ikus PDF formatua - Pdf 101682 Kb Ikus testua - Pdf 101682 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Mendexako Udala

2019 Urterako ordenantza fiskalen eta prezio publikoen aldaketen behin-behineko onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 92387 Kb Ikus testua - Pdf 92387 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Mendexako Udala

Mendexako animaliak jasotzeko eta identifikatzeko zerbitzuagatik tasa arautzen duen Ordenantza fiskalaren behin-behineko onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 91929 Kb Ikus testua - Pdf 91929 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Mendexako Udala

Mendexako Udalaren hileta zerbitzuak arautzen dituen Ordenantzaren aldaketaren behin-behineko onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 90864 Kb Ikus testua - Pdf 90864 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Mungiako Udala

2018-2019rako diru-laguntzen Plan Estrategikoa onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 1061908 Kb Ikus testua - Pdf 1061908 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Muxikako Udala

Zergadunei aurkezteko deia.
Ikus PDF formatua - Pdf 136903 Kb Ikus testua - Pdf 136903 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Muxikako Udala

Ezkontza baimentzeko eskumenaren eskuordetze-iragarkia.
Ikus PDF formatua - Pdf 93740 Kb Ikus testua - Pdf 93740 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Muxikako Udala

Kreditu gehigarria egiteko 2/2018 Espedientea, Muxikako Udala.
Ikus PDF formatua - Pdf 91532 Kb Ikus testua - Pdf 91532 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Ondarroako Udala

Formalizatutako kontratuaren iragarkia (O-1331 espedientea).
Ikus PDF formatua - Pdf 100632 Kb Ikus testua - Pdf 100632 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Orozkoko Udala

Behin betiko onartzea Orozkoko Udaleko Lanpostu-zerrendaren aldaketa.
Ikus PDF formatua - Pdf 173380 Kb Ikus testua - Pdf 173380 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sopelako Udala

2018ko abenduaren 10ean Alkatetzaren eginkizunak eskuordetzeko iragarkia.
Ikus PDF formatua - Pdf 91909 Kb Ikus testua - Pdf 91909 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sopelako Udala

2018ko azaroaren 29an eta 30ean Alkatetzaren eginkizunak eskuordetzeko iragarkia.
Ikus PDF formatua - Pdf 92450 Kb Ikus testua - Pdf 92450 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Zeberioko Udala

4/2018 Kreditu Gehigarria.
Ikus PDF formatua - Pdf 142340 Kb Ikus testua - Pdf 142340 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Arratiako Udalen Mankomunitatea

Zergadunei Bertaratzeko zitazioa (20181128).
Ikus PDF formatua - Pdf 93819 Kb Ikus testua - Pdf 93819 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilbao Zerbitzuak-Servicios

Goi-mailako Teknikariaren, Zuzenbidean lizentziatua, lanpostua betetzeko hautaketa-prozesurako onartuen eta baztertuen behin behineko zerrenda onartzeari eta argitaratzeari eta Epaimahaia izendatzeari buruzkoa.
Ikus PDF formatua - Pdf 180958 Kb Ikus testua - Pdf 180958 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilbao Zerbitzuak-Servicios

Administrazio Elektronikoko Erdi-Mailako Teknikariaren lanpostua betetzeko hautaketa-prozesurako onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onartzeari eta argitaratzeari eta Epaimahaia izendatzeari buruzkoa.
Ikus PDF formatua - Pdf 142029 Kb Ikus testua - Pdf 142029 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

Zergadunei aurkezteko deia (20181122).
Ikus PDF formatua - Pdf 463669 Kb Ikus testua - Pdf 463669 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

Zergadunei aurkezteko deia (20181126).
Ikus PDF formatua - Pdf 98012 Kb Ikus testua - Pdf 98012 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

Zergadunei aurkezteko deia (20181127).
Ikus PDF formatua - Pdf 136237 Kb Ikus testua - Pdf 136237 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bilboko Udal Etxebizitzak TEA

Kontratazio Mahaian EAJ-PNV udal Taldearen ordezkari berria izendatzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 90074 Kb Ikus testua - Pdf 90074 Kb

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Ur Agentzia

Ur-aprobetxamendurako eskubidea amaitzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 174229 Kb Ikus testua - Pdf 174229 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 1. Epaitegia (Bizkaia)

Lan-arlokoa. arrunta 1077/2017.
Ikus PDF formatua - Pdf 93863 Kb Ikus testua - Pdf 93863 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 1. Epaitegia (Bizkaia)

Lan-arlokoa. arrunta 1069/2017.
Ikus PDF formatua - Pdf 94424 Kb Ikus testua - Pdf 94424 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 2. Epaitegia (Bizkaia)

Betearazpeneko pieza 100/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 94637 Kb Ikus testua - Pdf 94637 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 2. Epaitegia (Bizkaia)

Lan-arlokoa. arrunta 348/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 94528 Kb Ikus testua - Pdf 94528 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 3. Epaitegia (Bizkaia)

Pieza de ejecución 117/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 98668 Kb Ikus testua - Pdf 98668 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 5. Epaitegia (Bizkaia)

Betearazpeneko pieza 132/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 94247 Kb Ikus testua - Pdf 94247 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 5. Epaitegia (Bizkaia)

Betearazpeneko pieza 112/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 94658 Kb Ikus testua - Pdf 94658 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 5. Epaitegia (Bizkaia)

Lan-arlokoa. arrunta 1114/2017.
Ikus PDF formatua - Pdf 93926 Kb Ikus testua - Pdf 93926 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 5. Epaitegia (Bizkaia)

Betearazpeneko pieza 123/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 95315 Kb Ikus testua - Pdf 95315 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Betearazpeneko pieza 98/2015.
Ikus PDF formatua - Pdf 95346 Kb Ikus testua - Pdf 95346 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Betearazpeneko pieza 76/2016.
Ikus PDF formatua - Pdf 95424 Kb Ikus testua - Pdf 95424 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Seguridad Social accidentes de trabajo 503/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 100190 Kb Ikus testua - Pdf 100190 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 9. Epaitegia (Bizkaia)

Lan-arlokoa. arrunta 562/2017.
Ikus PDF formatua - Pdf 95667 Kb Ikus testua - Pdf 95667 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 10. Epaitegia (Bizkaia)

Pieza de ejecución 158/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 97976 Kb Ikus testua - Pdf 97976 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 10. Epaitegia (Bizkaia)

Pieza de ejecución 160/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 98451 Kb Ikus testua - Pdf 98451 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 10. Epaitegia (Bizkaia)

Social ordinario 243/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 97597 Kb Ikus testua - Pdf 97597 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 11. Epaitegia (Bizkaia)

Gizarte segurantza; gainerakoak 666/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 95334 Kb Ikus testua - Pdf 95334 Kb

Justizi Administrazioa

Burgosko Lan Arloko 3. Epaitegia

Procedimiento ordinario 44/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 100593 Kb Ikus testua - Pdf 100593 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Instrukzioko 1. Epaitegia (Bizkaia)

Delitu arinei buruzko judizioa 650/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 95943 Kb Ikus testua - Pdf 95943 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Instrukzioko 1. Epaitegia (Bizkaia)

Delitu arinei buruzko judizioa 1015/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 94856 Kb Ikus testua - Pdf 94856 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Instrukzioko 4. Epaitegia (Bizkaia)

Delitu arinei buruzko judizioa 889/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 95714 Kb Ikus testua - Pdf 95714 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Instrukzioko 6. Epaitegia (Bizkaia)

Delitu arinei buruzko judizioa 1016/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 95076 Kb Ikus testua - Pdf 95076 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Instrukzioko 10. Epaitegia (Bizkaia)

Delitu arinei buruzko judizioa 123/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 97679 Kb Ikus testua - Pdf 97679 Kb
 
 
 
 

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar da.


 
 
 
 

© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia