Jauzi edukira

Harremana

Aldundiaren Logo
 
 
 

Ikusi azkeneko aldizkaria

Informazioa

 
Hautatu aldizkariaren zati bat

Aldizkariaren aurkibidea Zk. 134
2018-ko uztailak 12, Osteguna

44 Aurkitutako agiriak

 
 
Azkeneko aldizkaria
Igorlea / Laburpena Dokumentu osoa

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila

Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako saileko foru diputatuaren 6223/2018 FORU AGINDUA, uztailaren 4(e)koa. Honen bidez, batetik, onetsi egiten dira onartutakoen, baztertutakoen eta uko egin dutenen zerrendak, Administrazio Bereziko eskala, Zerbitzu Berezien Eragiketen azpieska - Operatiboa; mota Su-Itzaltzea, Prebentzio, Suhiltzaile eta Salbamendu Zerbitzuko kaboa espezialitatean zenbait lanpostu betetzeko deialdiari dagozkionak, eta, bestetik, izendatu egiten dira hauta-proben epaimahaietako kideak.
Ikus PDF formatua - Pdf 267026 Kb Ikus testua - Pdf 267026 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Gizarte Ekintza Saila

2017. urtean desgaitasunen bat duten pertsonentzako diru-laguntzen emakida.
Ikus PDF formatua - Pdf 138574 Kb Ikus testua - Pdf 138574 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Saila

Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko foru diputatuaren 582/2018 FORU AGINDUA, ekainaren 25koa, Iurretan, San Marko Auzoan, zaldiketako kirol zentro baten instalazioa interes publikokotzat jotzeari dagokiona.
Ikus PDF formatua - Pdf 98657 Kb Ikus testua - Pdf 98657 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Areatzako Udala

Areatza Udaleko idazkari-kontuhartzailetzaren lanpostua betetzeko, bitarteko funtzionario lanpostuaren hautaketa prozesuan onartutako eta baztertutako pertsonen behin-betiko zerrenda onartu eta azterketen data ezartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 138568 Kb Ikus testua - Pdf 138568 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bediako Udala

Lan-eskaintza Publikoa 2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 91906 Kb Ikus testua - Pdf 91906 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bermeoko Udala

2018ko. urterako ordenantza fiskalaren behin betiko onarpena. (Akatsen zuzenketa).
Ikus PDF formatua - Pdf 92248 Kb Ikus testua - Pdf 92248 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Galdakaoko Udala

Uztailaren 2ko 730/2018 zenbakidun Alkate Dekretua, 2018ko Santakurtzak Herriko Jaien Kartel Iragarlea aukeratzeko Lehiaketaren deialdia onesten duena. BDNS (Identif.): 406735.
Ikus PDF formatua - Pdf 138259 Kb Ikus testua - Pdf 138259 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Galdakaoko Udala

Eskontzak ospatzeko alkatetzaren eskumenak delegatzeko iragarkia.
Ikus PDF formatua - Pdf 96770 Kb Ikus testua - Pdf 96770 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Getxoko Udala

Juan Bautista Uribarri kalea luzatzeko obren kontratuaren formalizazioa.
Ikus PDF formatua - Pdf 98220 Kb Ikus testua - Pdf 98220 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Gueñesko Udala

2018-2019 ikasturtean Haur Hezkuntzako bigarren ziklorako, Lehen Hezkuntzarako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako testu liburuak eta eskola-material didaktikoa erosteko laguntzen deialdia araupetzen duten Oinarriak.
Ikus PDF formatua - Pdf 259124 Kb Ikus testua - Pdf 259124 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Lezamako Udala

Lezamako bizitegiko hiri-lurzoru finkatuko lokalen erabilera etxebizitza erabilerara aldatzeari buruzko ordenantza arautzailearen behin betiko onespena.
Ikus PDF formatua - Pdf 435927 Kb Ikus testua - Pdf 435927 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Mañariko Udala

Baserrien zatiketak ahalbidetuko dituen Mañariko Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntualaren Hasierako Onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 91046 Kb Ikus testua - Pdf 91046 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Mañariko Udala

Mañariko Plan Orokorraren hasierako onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 90092 Kb Ikus testua - Pdf 90092 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Muruetako Udala

2018ko Aurrekontuaren behin betiko onespena.
Ikus PDF formatua - Pdf 138945 Kb Ikus testua - Pdf 138945 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Urduñako Udala

Ezkontza zibil ospatzerako ordezkaritza.
Ikus PDF formatua - Pdf 91999 Kb Ikus testua - Pdf 91999 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Urduñako Udala

Alkatea ordezkatzea bera ez dagoenean.
Ikus PDF formatua - Pdf 92133 Kb Ikus testua - Pdf 92133 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Santurtziko Udala

Lanpostuen zerrenda aldaketa 2018. urteko ekitaldirako. (Lehen aldaketa).
Ikus PDF formatua - Pdf 90521 Kb Ikus testua - Pdf 90521 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Sopelako Udala

Uztailaren 2an Alkatetzaren eginkizunak eskuordetzeko iragarkia (espediente zenbakia 2024/2018).
Ikus PDF formatua - Pdf 91915 Kb Ikus testua - Pdf 91915 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Urdulizko Udala

Urdulizko Udaleko arkitekto teknikoaren lanpostua betetzeko bitarteko funtzionarioen arteko plaza baten hautaketa-prozesua arautzen duten oinarriak.
Ikus PDF formatua - Pdf 495087 Kb Ikus testua - Pdf 495087 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Urdulizko Udala

Abuztuaren laugarren larunbateko nekazaritza azoka dela-eta instalatuko den txosnen instalazioa eta funtzionamendua arautzeko oinarri arautzaileak.
Ikus PDF formatua - Pdf 134856 Kb Ikus testua - Pdf 134856 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Trapagarango Udala

Valle de Trápaga-Trapagarango Udaleko etxez etxeko laguntza arautzen duen ordenantzaren behin betiko onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 1231028 Kb Ikus testua - Pdf 1231028 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Trapagarango Udala

URB-319/2017. HAPOaren ofiziozko berrikuspena. Alegazioen erantzuna eta espedientea ebazteko proposamena.
Ikus PDF formatua - Pdf 340498 Kb Ikus testua - Pdf 340498 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Zaldibarko Udala

4/2018 diru-izendapen gehigarria behin betiko onartzea.
Ikus PDF formatua - Pdf 93610 Kb Ikus testua - Pdf 93610 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Zaldibarko Udala

Beharrizana duten pertsonentzako funtsen pentzutan 2018an laguntzak emateko oinarriak.
Ikus PDF formatua - Pdf 737141 Kb Ikus testua - Pdf 737141 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Zaldibarko Udala

Lehen semea edo alaba izan zein adopzioan hartzen dutenentzako laguntzak arautzen dituzten oinarriak.
Ikus PDF formatua - Pdf 256214 Kb Ikus testua - Pdf 256214 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Zaratamoko Udala

2018ko Aurrekontuaren behin betirako onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 185604 Kb Ikus testua - Pdf 185604 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Zierbenako Udala

Behin-betiko onestea 2017ko ekitaldirako korporazio honen Kontu Orokorra.
Ikus PDF formatua - Pdf 90888 Kb Ikus testua - Pdf 90888 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Zierbenako Udala

Lursail baten mugaketa.
Ikus PDF formatua - Pdf 101632 Kb Ikus testua - Pdf 101632 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Zierbenako Udala

Hasiera batean onestea, araututako aparkamendurako Zierbenako udal zerbitzuaren ordenantza.
Ikus PDF formatua - Pdf 90326 Kb Ikus testua - Pdf 90326 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Ametx Erakunde Autonomoa

Iragarkia, Amorebieta-Etxanoko Ametx erakunde autonomoaren kultura arloko diru-laguntzen deialdiari dagokion ebazpenaren berri emateko.
Ikus PDF formatua - Pdf 138209 Kb Ikus testua - Pdf 138209 Kb

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Bizkaiko Garraio Partzuergoa

Bizkaiko Garraio Partzuergoaren tituluen erabiltzaileei bidaiarien garraio zerbitzu publikoa eskaintzeagatik ordaindu beharreko tasak araupetzen dituen zerga Ordenantza testu osoaren iragarkia. (Oker zuzenketa). Oker zuzenketa).
Ikus PDF formatua - Pdf 234147 Kb Ikus testua - Pdf 234147 Kb

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Lana eta Justizia Saila

Erabakia Lan eta Justizia Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da INBISA Servicios y Medio Ambiente S. A. (Galdakao Udalerriko Lorezaintza Zerbitzua) enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48100391012014).
Ikus PDF formatua - Pdf 306615 Kb Ikus testua - Pdf 306615 Kb

Estatuko Administrazio Orokorra

Ogasunaren Ministerioa

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Bizkaia, por el que acuerda sacar a subasta pública al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, bienes propiedad de la Administración General del Estado.
Ikus PDF formatua - Pdf 147589 Kb Ikus testua - Pdf 147589 Kb

Justizi Administrazioa

Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusia

Recurso de suplicación 1143/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 98344 Kb Ikus testua - Pdf 98344 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 3. Epaitegia (Bizkaia)

Pieza de ejecución 69/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 99677 Kb Ikus testua - Pdf 99677 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 3. Epaitegia (Bizkaia)

Lan-arlokoa. arrunta 1053/2017.
Ikus PDF formatua - Pdf 94039 Kb Ikus testua - Pdf 94039 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 4. Epaitegia (Bizkaia)

Gizarte-segurantza. Lan-istripuak 353/2017.
Ikus PDF formatua - Pdf 96149 Kb Ikus testua - Pdf 96149 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 5. Epaitegia (Bizkaia)

Lan-arlokoa arrunta 894/2017.
Ikus PDF formatua - Pdf 95177 Kb Ikus testua - Pdf 95177 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 7. Epaitegia (Bizkaia)

Betearazpeneko pieza 60/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 95206 Kb Ikus testua - Pdf 95206 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Lan Arloko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Gizarte segurantza; gainerakoak 468/2018.
Ikus PDF formatua - Pdf 97056 Kb Ikus testua - Pdf 97056 Kb

Justizi Administrazioa

Bilboko Instrukzioko 2. Epaitegia (Bizkaia)

Delitu arinei buruzko judizioa 1408/2017.
Ikus PDF formatua - Pdf 95691 Kb Ikus testua - Pdf 95691 Kb

Bestelako Herri Administrazioak

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatea

H. H. gaika biltzeko zerbitzua arautzen duen ordenantzaren behin-betiko onarpena.
Ikus PDF formatua - Pdf 894710 Kb Ikus testua - Pdf 894710 Kb

Beste Zenbait

Bilboko Portuko Agintaritza

Bilboko Portuko Agintaritzaren iragarkia, zeinaren bitartez eskuratzaileak portuko jabari publikoan, Zorrotzaurreko AI-2 jarduketa integratuaren hirigintzako eremura gehitzeko, egiten dituen zenbait betetze-lanen bitartez sortzen diren lursailak besterentzeko lehiaketarako deialdia egingo den.
Ikus PDF formatua - Pdf 99402 Kb Ikus testua - Pdf 99402 Kb

Beste Zenbait

Bizkaiko Prokuradoreen Elkargoa

Incorporación en el Iltre. Colegio de Procuradores de Bizkaia de nueva colegiada.
Ikus PDF formatua - Pdf 91134 Kb Ikus testua - Pdf 91134 Kb
 
 
 
 

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar da.


 
 
 
 

© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia